Lietuvas Brīvā Tirgus Institūts (Lithuanian Free Market Institute) Viļņā 7. decembrī prezentēja savu jauno pētījumu “Nodarbinātības elastības indekss 2018”. Indekss publicēts Eiropas Savienības (ES) un Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) valstīm.

LFMI izstrādāja indeksu, balstoties uz Pasaules Bankas “Doing Business” datiem par darba tirgus regulējumu. Tas ietver rādītājus par darba laiku, darbā nolīgšanas un atlaišanas noteikumiem, kā arī darba izmaksām. Kopumā darba likumi nodrošina visaugstāko elastību Dānijā, Japānā un ASV, savukārt, Francijā, Luksemburgā un Meksikā ir vismazāk elastīgi darba tirgu regulējumi.

No kopumā 41 valsts Latvija indeksā ieņem 18. vietu ar 68.3 punktiem, kas mūsu darba tirgu raksturo kā samērā elastīgu. Atšķirība no daudzām valstīm, Latvijā nav ierobežojumu attiecībā uz virsstundām, nakts darbu un darbu brīvdienās, paredzot papildu samaksu par virsstundām. Tāpat pozitīvi tiek novērtēti darbā nolīgšanas un atlaišanas noteikumi, taču izmaksas, kas saistītas ar atlaišanu, Latvijā ir samērā augstas. Indeksā netika izskatīts tāds radītājs kā darba produktivitāte, kas ir nopietns izaicinājums Latvijas ekonomikai kopumā. Citas Baltijas valstis indeksā ierindojas zemāk, respektīvi, Lietuva ieņem 27. un Igaunija 28. vietu.

“Izstrādājot šo indeksu, mēs cenšamies veicināt plašāku diskusiju par to, cik svarīga ir nodarbinātības elastība valsts izaugsmes un labklājības veicināšanai. Pastāv pietiekami daudz pierādījumu tam, ka pārmērīgi stingra darba tirgus regulēšana nelabvēlīgi ietekmē nodarbinātības dinamiku, ražīgumu un uzņēmējdarbības izaugsmi.” – tā skaidro Aneta Vaine, LFMI Programmu un attīstības direktore.

Biedrība “Latvijas nākotnes forums” 2018. gadā plāno izstrādāt vairākus kopīgus projektus ar Lietuvas Brīvā Tirgus Institūtu un aicina tuvāk iepazīties ar Nodarbinātības elastības indeksu, pētījuma metodoloģiju un rezultātiem. (https://en.llri.lt/wp-content/uploads/2017/12/Employment-Flexibility-Index-2018_-LFMI.pdf ).

Indekss