2018. gada jūnijā kopā ar Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūta bijām līdzrīkotāji starptautiskajai konferencei “Queer Narratives in European Cultures”, kuru apmeklēja ap 80 profesionāļiem. Tāpat jūnijā turpinājām savu tradīciju rīkot publiskās diskusijas, šoreiz par tēmu “Pilsoniskā aktivitāte – pamats veselīgai sabiedrībai Latvijā?”, kur kopā ar dažādu biedrību un nodibinājumu aktīvistiem runājām par pilsoniskām aktivitātēm un akcijām Latvijā, kā arī par to, kā ietekmēt politiskos procesus valsts un pašvaldību līmenī.

Queer Narratives in European Cultures
Queer Narratives in European Cultures

Esam nodibinājuši jaunu sadarbību ar zviedru dibinājumu SILC (Swedish International Liberal Center). Kopā esam organizējuši divus starptautiskus pasākumus 2018. gadā: augustā rīkojām semināru par līdztiesībām Stokholmā un novembrī par sieviešu tiesībām Madridē. Abus seminārus apmeklēja ap 30 dalībniekiem no dažādām Eiropas valstīm, pasākumi tapa ar Eiropas Liberālā Foruma palīdzību un atbalstu.

LNF pie Swedish International Liberal Center
LNF pie Swedish International Liberal Center

2018. gada septembrī LNF kļuva par pilntiesīgo ELF (European Liberal Forum) biedru (bijām asociētie biedri no 2016. gada). 2017. un 2018. gadā esam rīkojuši vairākus pasākumus ELF tīklā un turpināsim šo sadarbību arī 2019. gadā, pirmais tāds LNF, ELF un SILC pasākums notiks 2019. gada jūnijā Viļņā.

European Liberal Forum (ELF)
European Liberal Forum (ELF)

2018. gada septembrī rīkojām konferenci par liberālajiem spēkiem Baltijas valstīs. Konferencē piedalījās Aleksandrs Grāfs von Lambsdors, vācu Bundestāga deputāts, Arto Aas, Igaunijas parlamenta deputāts, Tomas Baranovas, Lietuvas liberālās partijas pārstāvis un Juris Pūce, partijas Latvijas attīstībai priekšsēdētājs. Runātāji reflektēja par liberālajām vērtībām un to nozīmi Baltijas reģionā, kā arī Baltijas valstu lomu Eiropas Savienībā.

Liberal fightback in the Baltic region
Liberal fightback in the Baltic region

2018. gada decembrī aizsākam darbu pie jauna projekta – Municipal Performance Index, kas tiks īstenots 2019. gadā. Decembrī LNF pārstāvji un pētnieki viesojās Viļņā pie Lietuvas Brīvā Tirgus Institūta, no kura tika pārņemta projekta metodoloģija un pieredze.