Latvijas nākotnes forums sadarbībā ar Ekonomistu apvienību 2010 izsludina diskusiju ciklu “Vai nauda aug kokos?”. Tā ietvaros 2016. gada garumā tiks rīkotas piecas diskusijas ar mērķi rast jaunus risinājumus, kā palielināt Latvijas attīstības ātrumu un veicināt iekļaujošu un brīvu Latvijas sabiedrību.

Ekonomistu apvienības 2010 prezidents Ojārs Kehris uzsver, ka šo diskusiju mērķis ir jautājumus skatīt pēc būtības un nebaidīties no viedokļu sadursmēm: “Man šī ideja par diskusiju ciklu patīk un mēs iesaistāmies tādēļ, ka mums ir cerība izveidot diskusijas par vissvarīgākajiem jautājumiem un, būtiski pieminēt, īstas diskusijas. Mums ir svarīgi, ka šīs diskusijas nav iepriekš angažētas un mēs jau iepriekš nenosakām, kādu mēs no tām sagaidām rezultātu. Mums ir būtiski, lai rodas viedokļu sadursmes, jo es ticu tam, ka strīdos un diskusijās dzimst patiesība.”

Diskusijās tiks aplūkoti dažādi Latvijai būtiski un aktuāli jautājumi – izglītības reformas, veselības aprūpe, valsts konkurētspēja, migrācijas un imigrācijas politika un citi. Diskusiju tēmas ieteikt un par tām balsot ikviens interesents varēs arī Latvijas nākotnes foruma Facebook lapā.