Ir laiks – mākslīgā intelekta laiks. Jā, Intelekts vēl nav pilnīgs. Gadās, ka tas pieļauj kļūdas. Automobiļi vēl paši nebrauc, lidmašīnas vēl pašas nelido.

Bet pirmie sasniegumi ir gūti – automobiļi jau gandrīz brauc paši, modernajā aviācijā mākslīgo intelektu plaši izmanto, un Tjūringa tests jau ir gandrīz izpildīts.

Bez tam mākslīgais intelekts neiedomājami strauji attīstās un attīstīsies arvien straujāk. Neiedomājami tādēļ, ka mēs esam pieraduši domāt lineāri, ne eksponenciāli, kad katrs nākamais solis ir divreiz lielāks par iepriekšējo.

Bez tam MI spēj nenogurstoši mācīties no visas cilvēkiem pieejamās informācijas.

Iedomājieties kaut vai zinātni, tehnoloģiju vai medicīnu. Kurš ārsts, zinātnieks vai inženieris spēj ik dienu izlasīt visus jaunākos zinātniskos rakstus kaut vai tikai savā šaurajā specialitātē? Dators spēj izlasīt visus un bez aizkavēšanās.

Ir pēdējais laiks sākt izglītot sabiedrību un valsts darbiniekus MI doto iespēju izmantošanā.

Ir pēdējais laiks sākt izmantot šīs tehnoloģijas sniegtās priekšrocības valsts pārvaldē un plānošanā.

Ir pēdējais laiks sākt popularizēt mašīnapmācību un sagatavot sabiedrību gaidāmajām pārmaiņām.

Valsts pārvalde visā pasaulē cenšas nodrošināt sabiedrības labklājību.

Lai nodrošinātu labu un efektīvu pārvaldību, valsts iestādes visā pasaulē sāk izmantot mākslīgo intelektu un tā radītās iespējas.

Mākslīgais intelekts veicina ātrāku un precīzāku informācijas apstrādi, kā arī nodrošina ātrāku lēmumu pieņemšanu un efektīvāku resursu izmantošanu valsts pārvaldē.

Viens no svarīgākajiem MI pielietojumiem valsts pārvaldē ir informācijas analīze.

MI veicina efektīvu datu apstrādi un analīzi, lai gūtu ieskatu par kopainu, vēlamo lēmumu pieņemšanu un sociālo situāciju.

Mākslīgais intelekts palīdz analizēt tendences, kas varētu ietekmēt valsts saimniecību un attīstību.

MI var arī būt noderīgs, lai analizētu un novērtētu plānotu vai jau pieņemtu lēmumu ietekmi uz sabiedrību, izmantojot dažādus datu avotus.

MI arī var būt noderīga valsts pārvaldes procesos, kas saistīti ar izmaksām un budžeta plānošanu.

MI var palīdzēt veikt efektīvākus izmaksu aprēķinus un novērtēt izmaksas, kas saistītas ar dažādu lēmumu radītām izmaiņām. Tas var palīdzēt valdībai izstrādāt labāku budžetu un pieņemt labākus lēmumus.

Turklāt MI var palīdzēt arī valsts pārvaldes darbiniekiem strādāt efektīvāk.

MI var sniegt darbiniekiem ātrus un precīzus datus, lai palīdzētu viņiem ātrāk veikt savus uzdevumus un izpildīt noteiktās prasības.

Kopsavilkumā, mākslīgais intelekts var būt izšķirošs valsts pārvaldes efektivitātes uzlabošanā.

MI var palīdzēt analizēt datus un novērtēt pieņemto lēmumu ietekmi, veikt izmaksu aprēķinus un sniegt darbiniekiem ātrākus datus. Tas palīdzēs ātrāk un labāk veikt nepieciešamos darbus.

Mākslīgais intelekts var arī palīdzēt valdībai izstrādāt labāku budžetu, lai palīdzētu nodrošināt sabiedrības labklājību.

Šajā jomā tas, kurš pirmais sāks, sekmīgi izkonkurēs pārējos.

Jau tagad MI varētu palīdzēt novērst pretrunas un trūkumus Latvijas likumos.

Jā, Latvijas likumos šobrīd ir daži trūkumi un pretrunas, kas var izraisīt neizpratni un kavēt likumu izpildi.

Daži no trūkumiem un pretrunām ietver: nevienmērīgu likumu interpretāciju vai izpildi, neskaidru vai neprecīzu terminoloģiju, kas var radīt apjukumu, kā arī nevienlīdzīgu likumu ieviešanu dažādos reģionos.

Turklāt daži likumi var būt nekonsekventi vai pretrunīgi, kas var izraisīt neskaidrību par to, kā tie jāizpilda. Lai atrisinātu šos jautājumus, valdībai un attiecīgajām iestādēm būtu jāveic vairākas izmaiņas, lai uzlabotu un precizētu likumus. Mākslīgais intelekts var palīdzēt gan analīzē, gan nepretrunīgu labojumu sagatavošanā.

Tāpat MI jau šodien var sekmīgi izmantot valsts pārvaldē.

Jā, MI jau šodien tiek izmantots dažādās valsts pārvaldes jomās, piemēram, ar likumdošanu, pašvaldību un citu pakalpojumu sniegšanu saistītās jomās, kā arī saistībā ar datu un informācijas analīzi.

Piemēram, MI tiek izmantots, lai atklātu nelikumīgus finanšu darījumus, lai automatizētu grāmatvedības un citus administratīvus uzdevumus, kā arī lai veicinātu sabiedrības informētību.

Šobrīd viena no visefektīvākajām metodēm, kā sākt izmantot MI valsts pārvaldē un saimnieciskās dzīves veidošanā, ir izveidot mākslīgā intelekta izglītības programmu valsts amatpersonām un sabiedriskajiem līderiem.

Šāda veida programma veicinātu informētu jaunās tehnoloģijas izmantošanu valsts pārvaldē un lēmumu pieņemšanā. Turklāt tā varētu kalpot kā platforma, lai ģenerētu idejas, kā veicināt ilgtspējīgu attīstību, tai skaitā, veicinot inovāciju un augstu izglītības līmeni.

Mākslīgais intelekts var veicināt ilgtspējīgu attīstību, izmantojot tā spēju automatizēt grūtos un laikietilpīgos uzdevumus.

MI var palīdzēt arī veicinot pētniecību, izstrādājot un ieviešot inovatīvus risinājumus, kā arī sniedzot jaunas iespējas efektīvai un atbildīgai pārvaldībai.

MI arī var palīdzēt uzlabot datu un informācijas analīzi, lai palīdzētu valsts amatpersonām un sabiedriskajiem līderiem pieņemt labākus, ilgtspējīgākus un atbildīgākus lēmumus.

Mākslīgais intelekts var arī sniegt noderīgu palīdzību demokrātiskās pārvaldes procesā.

MI var palīdzēt demokrātiskajām iestādēm veikt datu un informācijas analīzi, lai novērtētu dažādu lēmumu ietekmi.

MI var arī veicināt sabiedrības informētību, sniedzot iedzīvotājiem informāciju par dažādām gaidāmām izmaiņām. MI var palīdzēt arī demokrātiskajām iestādēm veikt izmaksu aprēķinus un optimizēt budžeta plānošanu, lai veicinātu efektīvāku valsts pārvaldi un saimnieciskās dzīves veidošanu.

Mākslīgais intelekts var arī būt noderīgs, lai veicinātu atbildīgu un godīgu vēlēšanu procesu.

MI var uzlabot vēlēšanu procesu, izmantojot dažādus datus, lai novērtētu vēlēšanu scenārijus un veicinātu atbildīgu balsošanu. MI var arī palīdzēt veicināt sabiedrības informētību par vēlēšanām, sniedzot iedzīvotājiem informāciju par vēlēšanu procedūrām, kandidātiem un programmām.

MI var arī nodrošināt pārskatāmu vēlēšanu procesu, izmantojot dažādus algoritmus, lai novērstu vēlēšanu viltojumus un veicinātu godīgu vēlēšanu rezultātu.

Tādēļ piedāvāju sekojošu plānu kā popularizēt un pamazām ieviest mākslīgo intelektu valsts pārvaldē:

1. Sagatavot MI izglītības programmu valsts amatpersonām un vadītājiem, lai veicinātu MI izmantošanu valsts pārvaldē un lēmumu pieņemšanā. Izglītības programmā būtu jāiekļauj lekcijas, semināri, mācību kursi, praktiski uzdevumi un citas aktivitātes, lai nodrošinātu, ka valsts amatpersonas un vadītāji saņem nepieciešamo izglītību MI izmantošanā.

2. Izveidot Mākslīgā intelekta nodaļu, kurai būtu jāveicina MI izmantošana valsts pārvaldē. MI nodaļai būtu jābūt atbildīgai par MI izstrādes, ieviešanas un pilnveidošanas procesu valsts pārvaldē. Šī nodaļa arī būtu atbildīga par MI atbilstības un drošības prasību ievērošanu.

3. Popularizēt MI izmantošanu valsts pārvaldē, izmantojot dažādus informatīvos materiālus un medijus. Šādi materiāli un mediji varētu ietvert ziņu aģentūru ziņas, sociālo mediju ierakstus, preses relīzes, informatīvus video un citus materiālus, kas veicinātu MI izmantošanu valsts pārvaldē un sabiedriskajā dzīvē.

4. Veicināt MI attīstību un ieviešanu valsts pārvaldē ar mērķi veicināt strauju un ilgtspējīgu valsts attīstību. Šim nolūkam MI nodaļai būtu jāveicina jaunās tehnoloģijas izmantošana, lai veicinātu inovāciju un augstu izglītības līmeni, kā arī lai radītu jaunas iespējas efektīvai un atbildīgai pārvaldībai. MI nodaļai būtu arī jāizstrādā un jāpilnveido MI algoritmi, lai palīdzētu veidot labākus, ilgtspējīgākus un atbildīgākus saimnieciskos lēmumus.

5. Sagatavot un ieviest MI standartus un noteikumus valsts pārvaldē un lēmumu pieņemšanā. Šādi standarti un noteikumi nepieciešami, lai nodrošinātu MI lietošanai atbilstošu datu un informācijas drošību, kā arī lai palīdzētu veicināt MI izmantošanu ilgtspējīgā veidā.

Kas pirmais brauks, tas pirmais mals! Tādēļ valdībai un attiecīgajām iestādēm bez liekas kavēšanās jāīsteno šie pasākumi, lai izmantotu Mākslīgā intelekta radītās priekšrocības valsts pārvaldē.

Mums ir iespēja būt vieniem no pirmajiem. 

Nepaliksim pēdējie – sāksim tūlīt!

Latvijas nākotnes forums