Daniels izvēlējās apakštēmu “Sabiedrība” un uzsvēra, ka galvenais būtu nevis saglābāt, bet attīstīt atvērtu sabiedrību.  Daniels rakstīja par augstās mobilitātes nepieciešamību ekonomikā un pārmaiņām valsts pārvaldē. Jūs varat izlasīt viņa darbu šeit http://bit.ly/2pW4yZP