Savā atvadu runā Baraks Obama atzīmēja, ka mūsdienu jaunieši ir īpaši aktīvi, radoši, nesavtīgi, izglītoti un patriotiski noskaņoti. Mēs gribam uzsvērt, ka tiem arī ir pieejama plaša informācija un mūsdienu tehnoloģijas, lai veidotu (vai mācītos veidot) savu viedokli par dažādiem procesiem sabiedrībā. Valsts jau tagad uzliek lielu atbildību jauniešiem, pirms viņi ir sasnieguši 18 gadu vecumu jeb pilngadību. Pēdējā laikā dažādās Eiropas valstīs tiek samazināts balsstiesību vecums līdz 16 gadiem kā pašvaldību, tā arī nacionālajā līmenī. Vai Latvijā arī jāsamazina balsstiesību slieksnis līdz 16 gadiem?

“Latvijas nākotnes forums” 2. februārī sapulču telpā “Birojnīca” rīkoja apaļā galda diskusiju, lai kopā ar politikas ekspertiem un pētniekiem, politisko partiju un NVO pārstāvjiem un, pats galvenais, ar pašiem jauniešiem mēģinātu atrast praktiskas un pragmatiskas atbildes uz šo svarīgo jautājumu.