Latvijas izaugsmei

Lūdzu izteikt savu viedokli par svarīgāko Latvijas ilgtermiņa attīstībai.

Vēlamies izveidot vispāratzītu galveno stratēģisko mērķu sarakstu, kuru sasniegšana nepieciešama stabilai un ilglaicīgai valsts izaugsmei. Šim sarakstam jāatbild uz jautājumu – ko nepieciešams sasniegt, nevis kā to sasniegt.

Šobrīd valsts pārvaldē, diemžēl, vairāk reaģējam uz notikumiem, nevis mērķtiecīgi virzāmies uz kādu noteiktu mērķi. Tas neizskatās pēc labi plānota darba. Mēs it kā cenšamies uzlabot vecu auto, labojot un modernizējot atsevišķas detaļas, bet nedomājam par lielāku stratēģisku mērķi. Ja ir skaidrs mērķis, tad visi virzās uz šo mērķi pat darbojoties neatkarīgi. Ja mērķa nav, darbības notiek haotiski un nereti pretēji viena otrai.  

Pirms sākam runāt par tālāku konkrētu rīcību, programmām un tehnoloģijām, nepieciešama skaidrība par galvenajiem mērķiem. Kā šos mērķus sasniegt, turpmāk jautāsim speciālistiem, valdībai un politiskajām partijām. Cerams, ka tas palīdzēs veidot viņu programmas un piedāvājumu.

Galveno mērķu sarakstam jābūt īsam, saprotamam un sabiedrības atbalstītam. Mēģināsim iekļauties desmit svarīgākajos punktos vai pat mazāk.

Lūdzam Jūsu kritiku un papildinājumus. Diskusijas uzsākšanai piedāvājam:

1. Nodrošināta, saliedēta un plaukstoša tauta. Gudra, kulturāla un pārtikusi Latvijas tauta ar atrisinātu demogrāfisko problēmu.

2. Enerģētiskā neatkarība. Enerģētiski neatkarīga Latvija ar lētu enerģiju, kas tiek ražota izmantojot galvenokārt vietējos resursus (hidro, saule, vējš, koks, kūdra), bet neatsakoties arī no modernas kodolenerģijas.

3. Laba eksaktā un profesionāli tehniskā izglītība. Dabaszinību (eksakto zinātņu, fizikas, bioloģijas, ķīmijas, datorzinību) obligāta un kvalitatīva apguve Latvijas skolās. Laba, kvalitatīva un tautsaimniecības vajadzībām atbilstoša profesionāli tehniskā izglītība.

4. Aizsargāta Latvija. Droši aizsargāta valsts un katram skaidra vieta kopējā valsts aizsardzības sistēmā.

5. Laba veselības aprūpe. Pieejama, pilnvērtīga un moderna veselības aprūpe visiem Latvijas iedzīvotājiem.

6. Brīva un atbalstīta uzņēmējdarbība. Brīva uzņēmējdarbība, uzņēmumu netraucēts darbs. Birokrātisko regulāciju slogs samazināts līdz minimumam. Uzņēmēji tiek cienīti un atbalstīti (vismaz kā Igaunijā). Stabilitāte un prognozējamība nodrošināta. Noteikumi netiek mainīti, izņemot vienkāršošanas virzienā. 

7. Laba tiesiskā aizsardzība. Ātrs, caurskatāms un kvalitatīvs tiesiskais process kā civillietās, tā krimināllietās.

8. Savu resursu maksimāla izmantošana. Mērķtiecīgi izmantoti pašu resursi. Piemēram, būvējam modernas daudzstāvu mājas no koka. Esam kļuvuši par ekspertiem savu resursu pilnvērtīgā izmantošanā. Atbalstām ražojošus uzņēmumus. Vairāk savām vajadzībām ražojam paši.

9. Maza un ekonomiska valdība. Valdība un tās administratīvais aparāts ir mazs un elastīgs. Valstij ir izveidots prioritāro investīciju projektu saraksts un netiek pieļauti vāji motivēti lēmumi valsts naudas ieguldīšanā.

10. Brīvība kā attīstības pamats. Bezierunu brīvību visiem, kā indivīdiem, tā uzņēmumiem uz Satversmē noteiktiem pamatiem. Brīvība tiek ierobežota tikai  nepieciešamības gadījumā un tikai ar likumā noteiktiem, precīziem aizliegumiem. Viss, kas nav ar likumu tieši aizliegts tiek atļauts. Apzinamies, ka brīvība ir modernās, attīstītās pasaules galvenā vērtība un attīstības priekšnoteikums.

Einara Repšes aicinājums noslēdzot konferenci “Nauda Latvijā”

Par Latvijas attīstības stratēģisko mērķu noteikšanu

Ierosinājumus lūdzam sūtīt uz: info@nakotnesforums.lv