Latvijas izaugsmei

Lūdzu izteikt savu viedokli par svarīgāko Latvijas ilgtermiņa attīstībai.

Vēlamies izveidot vispāratzītu galveno sasniedzamo mērķu sarakstu, kuru sasniegšana nepieciešama stabilai un ilglaicīgai valsts izaugsmei. Šim sarakstam jāatbild uz jautājumu – ko nepieciešams sasniegt, nevis kā to sasniegt.

Pirms sākam runāt par tālākiem konkrētiem pasākumiem, programmām, rīcību un tehnoloģijām, nepieciešama skaidrība par galvenajiem mērķiem. Par turpmāku rīcību kā šos mērķus sasniegt jautāsim valdībai, speciālistiem, politiskajām partijām un vēlētajiem Tautas pārstāvjiem. Cerams, ka tas veidos pamatu viņu politiskajām programmām un piedāvājumam.

Galveno mērķu sarakstam jābūt īsam un saprotamam. Tieši tādēļ mēģināsim iekļauties desmit svarīgākajos punktos.

Lūdzam Jūsu kritiku un papildinājumus. Diskusijas uzsākšanai piedāvājam:

1. Brīvība kā attīstības pamats. Nodrošināt bezierunu brīvību visiem, kā indivīdiem, tā uzņēmumiem uz Satversmē noteiktajiem pamatiem. Brīvību drīkst ierobežot tikai vispāratzītas nepieciešamības gadījumā ar likumā skaidri noteiktiem, precīziem aizliegumiem. Viss, kas nav ar likumu aizliegts ir atļauts. Brīvība ir modernās attīstītās pasaules galvenā vērtība un attīstības priekšnoteikums.

2. Aizsardzība pret pēkšņu un postošu uzbrukumu. Nodrošināt pilnvērtīgu Latvijas pretgaisa aizsardzību, arī pretraķešu aizsardzību un aizsardzību pret moderniem bezpilota lidaparātiem. Nodrošināt pilnvērtīgu aizsardzību pret smagās kaujas tehnikas pārvietošanu pāri Latvijas robežai.

3. Laba veselības aprūpe. Nodrošināt pieejamu, pilnvērtīgu un modernu veselības aprūpi visiem Latvijas iedzīvotājiem.

4. Laba eksaktā un profesionāli tehniskā izglītība. Atjaunot dabaszinību (eksakto zinātņu, fizikas, bioloģijas, ķīmijas, datorzinību) obligātu un kvalitatīvu apguvi pamata un vidējās mācību iestādēs. Nodrošināt labu, kvalitatīvu un tautsaimniecības vajadzībām atbilstošu profesionāli tehnisko izglītību.

5. Laba tiesiskā aizsardzība. Nodrošināt ātru, caurskatāmu un kvalitatīvu tiesisko procesu kā civillietās, tā krimināllietās.

6. Brīva un atbalstīta uzņēmējdarbība. Atjaunot brīvu uzņēmējdarbību, nodrošināt uzņēmumu netraucētu darbu. Nodrošināt cieņpilnu, atbalstošu attieksmi no valsts puses (vismaz kā Igaunijā). Nemainīt noteikumus pārāk bieži (nodrošinot stabilitāti un prognozējamību), izņemot vienkāršošanas virzienā. Atbalstīt ražojošus uzņēmumus.  Censties vairāk savām vajadzībām saražot paši.

7. Enerģētiskā neatkarība. Nodrošināt pilnvērtīgu Latvijas enerģētisko neatkarību un stabilitāti, izmantojot vietējos resursus (saule, vējš, hidro, koks, kūdra), kā arī sadarbībā ar uzticamiem partneriem (kodolenerģija, tīkls).

8. Maza un ekonomiska valdība. Samazināt valdību un tās administratīvo aparātu, arī tēriņus. Izveidot valstij prioritāro investīciju projektu sarakstu un izvairīties no politiskiem lēmumiem valsts naudas piešķiršanā.

9. Nodrošināta un saliedēta tauta. Mazināt nevienlīdzību ar dažādiem instrumentiem, gan algu, gan pensiju gan veselības pakalpojumu pieejamības ziņā. Mazināt nabadzību.

10. Plaukstoša tauta. Atrisināt demogrāfijas problēmu.

Ierosinājumus lūdzam sūtīt uz: info@nakotnesforums.lv