Paldies visiem konferences dalībniekiem, īpaši viesiem un diskusiju dalībniekiem! Bija ļoti patīkami visus Jūs atkal redzēt un uzklausīt.

Varbūt likumsakarīgi, šodienas konference ir izrādījusies pārsteidzoši aktuāla, gan augstās inflācijas dēļ, gan gaidāmo digitālo inovāciju dēļ. Paldies visiem, kas deva savu ieguldījumu konferences sagatavošanā un darbā.

Lai mūsu konference nepaliktu tikai pagātnē, lūdzu ļaujiet man noslēgt šo konferenci ar iniciatīvu, kas varbūt sekmēs Latvijas turpmākās reformas un attīstību. Tas būtu īsti 4.maija un mūsu līdzšinējo reformu garā. Sauksim to par Stratēģiskās attīstības iniciatīvu Latvijai. Tūlīt paskaidrošu ko es ar to domāju.

Manuprāt, šobrīd mums kā valstij un nācijai nav savu skaidri formulētu ilgtermiņa stratēģisko mērķu. Es domāju, tādu lielo mērķu, kādi savulaik bija Latvijas neatkarība, integrācija Eiropā, NATO, sava, stabila nauda un tamlīdzīgi.

Šodien nav tādu, visiem skaidri zināmu un saprotamu lielo izaicinājumu, kuru sasniegšanā katrs varētu piedalīties. Varbūt šie mērķi kādos valdības dokumentos ir ierakstīti un pastāv, speciālistiem saprotamā valodā, bet tie nav plaši zināmi un saprotami. Droši vien, ja pajautātu cilvēkiem, kaut vai šajā zālē, diez vai saņemtu skaidru atbildi.

Līdz ar to, diemžēl, sabiedrība nevar pilnvērtīgi iesaistīties un līdzdarboties šo mērķu sasniegšanā. Arī valsts pārvalde vairāk strādā reaģējot uz notikumiem, nevis mērķtiecīgi virzoties uz kādu noteiktu mērķi. Rezultātā tas ne vienmēr izskatās pēc labi plānota darba.

Tas būtu līdzīgi kā ja mēs censtos uzlabot vecu auto, modernizējot, labojot un pulējot atsevišķas detaļas, bet nedomājot par jaunu, modernu dizainu, bez kopēja plāna. Ar tādu ielāpu uz ielāpa nekur tālu netiksim. Ja būtu skaidrs mērķis, tad visi neviļus virzītos uz šo mērķi, pat darbojoties neatkarīgi. Ja mērķa nav, darbības notiek haotiski un nereti pretēji viena otrai.

Piedāvāju likt galvas kopā gudrākajiem un pieredzējušākajiem cilvēkiem, kas vien mums valstī ir pieejami, neatkarīgi no mūsu politiskās piederības vai pārliecības, lai skaidrā un visiem saprotamā valodā formulētu galvenos stratēgiskos mērķus (uzdevumus) valsts tālākai attīstībai. Tā būtu tāda kā politiski neitrāla domnīca, kuras darba rezultātu varētu nodot tālākai sabiedriskai apspriešanai un īstenošanai.

Šim galveno stratēģisko mērķu formulējumam būtu jāatbild uz jautājumu – ko mēs vēlamies sasniegt, nevis kā to sasniegt. Skaidrs, ka pirms sākam runāt par tālāku konkrētu rīcību, programmām un tehnoloģijām, nepieciešama skaidrība par pašiem mērķiem, citiem vārdiem sakot, vispirms ir jānoformulē uzdevums.

Pēc tam, kā šos mērķus sasniegt, jautāsim speciālistiem, valdībai un politiskajām partijām. Varbūt, ka tas palīdzēs veidot arī viņu programmas un piedāvājumu.

Šo mērķu nedrīkstētu būt pārāk daudz un tie varētu saistīties ar mūsu galveno aktuālo problēmu risināšanu, piemēram:

Labu veselības aprūpi. Ja Kenedijs varēja spraust amerikāņiem mērķi nogādāt cilvēku uz Mēness, varbūt mēs varam drīzā nākotnē nodrošināt pilnvērtīgu, pieejamu un modernu veselības aprūpi visiem Latvijas iedzīvotājiem?

Latvijas enerģētisko neatkarību. Varbūt mēs varētu nodrošināt lētu un mūsu patēriņam pietiekamu enerģiju, prasmīgi izmantojot visus vietējos resursus (saule, vējš, hidro, koks, kūdra). Es nesaku, ka tas būs viegli, bet varbūt ne neiespējami?

Savu resursu maksimālu izmantošanu – celtniecībā un ražošanā. Piemēram, mēs varētu spraust par mērķi iemācīties būvēt modernas un ugunsdrošas daudzstāvu mājas no līmēta koka, kā Eiropā. Mēs varētu pacensties kļūt par ekspertiem šajā un citās jomās, kas saistās ar mūsu pašu resursu prasmīgu un augsti tehnoloģisku izmantošanu.

Mēs varētu pacensties kļūt par inovatīvām tehnoloģijām draudzīgu valsti. Laba eksaktā un profesionāli tehniskā izglītība šeit lieti noderētu.

Mēs varētu mērķēt uz labas tiesiskās aizsardzības nodrošināšanu. Ātrs, caurskatāms un kvalitatīvs tiesiskais process kā civillietās, tā krimināllietās ļoti palīdzētu. Mūsu konkurentiem ārzemēs tāds ir pieejams.

Mēs varētu mērķēt kļūt par valsti, kur valda cieņpilna un atbalstoša attieksme pret uzņēmējiem.

Šie ir tikai daži iespējamo stratēģisko virzienu iedīgļi. Aicinu iesniegt Jūsu priekšlikumus. Saraksts nedrīkst būt garš un tam ir jābūt sabiedrībā plaši atbalstītam. Tieši tādēļ es aicinu visus pieredzējušos un gudros cilvēkus iesaistīties, lai varētu vienoties par galvenajiem tuvākās nākotnes mērķiem un uzdevumiem.

Aicinu valsts augstākās amatpersonas atbalstīt valsts stratēģisko mērķu izstrādi un aktualizēšanu, tajā skaitā caur plašu sabiedrisku apspriešanu.

Aicinu 4.maija Deklarācijas Augstākās padomes deputātu klubu ar savu pieredzi un zināšanām iesaistīties valsts stratēģisko mērķu formulēšanā un apspriešanā.

Ja piekrītiet, lūdzu sūtiet ierosinājumus, priekšlikumus un kritiku par šo iniciatīvu man, vai konferences organizatoriem – 4.maija Deklarācijas klubam.

Ja, līdz ar to, šai, reformām veltītajai konferencei, izdosies cienīgs turpinājums, varbūt būsim atkal devuši kaut mazu ieguldījumu Latvijas kopējā izaugsmē.

Paldies Jums!

Lai veicas!

Latvijas izaugsmei