2022. gadā noslēdzās “Konference par Eiropas Nākotni”, kura ietvēra daudzas pilsoņu vadītas debates ar iespēju Eiropas iedzīvotājiem rosināt savas idejas un palīdzēt veidot mūsu kopīgo nākotni. Gada nogalē organizējām sarunu, kurā ar Eiropas politikas lietpratējiem apspriedām svarīgākos virzienus, kuros Eiropas Savienībai ir jākoncentrējas 2023. gadā.