1990. gada 4. maijs ir nozīmīga diena Latvijas vēsturē. Šajā dienā Latvijas Republikas Augstākā padome ar 138 deputātu balsīm pieņēma deklarāciju “Par Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanu”. Tā vienotība un attieksme pret notiekošo kāda bija toreiz ir neatkārtojama un neaizmirstama.