Eseju konkursa rezultāti un dalībnieku domas par atvērtu sabiedrību Latvijā

Saskaņā ar saviem mērķiem, proti, izveidot plašu un autoritatīvu labēju ideju diskusiju platformu, lai izstrādātu priekšlikumus mērķtiecīgai, ilgtspējīgai un dinamiskai Latvijas attīstībai, biedrība “Latvijas nākotnes forums” 2016. gada novembrī izsludināja eseju konkursu visiem ieinteresētiem “Kā saglabāt atvērtu sabiedrību Latvijā?” (konkursa nosacījumi šeit: LNF eseju konkursa nolikums (1)).

Ar prieku varam paziņot par diezgan lielu atsaucību – konkursa ietvaros saņēmām 20 esejas, no kurām vienu atzinām par nederīgu, jo tā neatbilda konkursa nosacījumiem. Pārējās esejas tika nodotas izskatīšanai eseju konkursa žūrijai.
jury

Katrs žūrijas biedrs vērtēja darbus neatkarīgi, piešķirot punktus darbiem. Punkti tika apkopoti un pēc punktu kopskaita tika atzīmēti 5 darbi ar atzinības rakstiem. Labākie darbi tika arī attiecīgi apbalvoti: 1. vieta – 500eur, 2. vieta – 350eur, 3. vieta – 150eur.

Eseju konkursa uzvārētāji un žūrijas biedri satikās apbalvošanās ceremonijā 9. martā, kur draudzīgā gaisotnē diskutēja par atvērtās sabiedrības jēdzienu, sabiedrību Latvijā, savām idejām un esejām (Jūs variet aplūkot apbalvošanas ceremonijas fotoreportāžu mūsu FB lapā).

Mēs piedāvājam jums iepazīties ar labākajiem darbiem un to autoru video uzrunām, kurus mēs pakāpeniski publicēsim tuvākajā laikā.  Darbi atšķiras gan apakštēmu izvēlē, stilā, viedokļos, pieejā. Mums ļoti patika šī daudzveidība, un mums ir interesanti uzzināt arī jūsu domas. Publicēšanas ciklu mēs sāksim ar darbiem, kas ir pelnījuši atzinību, un pabeigsim maija beigās ar 1. vietas ieguvēju.

Daniels Heincis

Daniels izvēlējās apakštēmu “Sabiedrība” un uzsvēra, ka galvenais būtu nevis saglābāt, bet attīstīt atvērtu sabiedrību.  Daniels rakstīja par augstās mobilitātes nepieciešamību ekonomikā un pārmaiņām valsts pārvaldē. Jūs varat iepazīties ar Daniela domām un izlasīt viņa eseju sadaļā VIDEO.

Elīna Sustenberga

Elīna izvēlējās apakštēmu “Valsts pārvalde”, piedāvājot savu redzējumu tās uzlabošanai un atvērtās sabiedrības attīstībai Latvijā – reformas tautas uzticības atgūšanai un jauniešu iesaiste politikā un pārvaldē. Jūs varat iepazīties ar Elīnas domām un izlasīt viņas eseju sadaļā VIDEO.

Dr. Laila Jemberga

Dr. Laila Jemberga rakstīja par valsts pārvaldi un cilvēku apziņu. Viņas darbu var raksturot ar moto “Vairāk sabiedrības, mazāk pārvaldes!” Kas būtu, ja ierēdnis uztvertu sevi kā pašu pakalpojumu klientu un ja mēs katrs uzņemtos nedaudz vairāk atbildības par sevi? Uzzini, apmēklējot mūsu sadaļu VIDEO.

Marta Suveizda

Marta Suveizda savā esejā daudz rakstīja par aktīvo sabiedrības līdzdalību, kas arī veicinās atvērtības un uzticības attīstību. Jūs varat iepazīties ar Martas domām un izlasīt viņas eseju sadaļā VIDEO.

Aleksandrs Blūms

Mūsu eseju konkursa 3. vietas ieguvējs – Aleksandrs Blūms – uzrakstīja ļoti pragmatisku eseju par e-lietām un inovācijām, kas uzlabotu caurredzamību valstī, ļautu indivīdiem piedalīties lēmumu pieņemšanas procesā un veicinātu konstruktīvu sabiedrības attieksmi. Apbalvošanas ceremonijā Aleksandrs, kas pašlaik studē Lielbritānijā, piedalījās arī ar e-risinājuma – skype – palīdzību. Jūs varat izlasīt Aleksandra eseju šeit: http://bit.ly/2qOnniU

Inta Buša

Īpaši pirms pašvaldību vēlēšanām iesakām Tev izlasīt mūsu eseju konkursa 2.vietas ieguvējas – Intas Bušas – eseju par to, ka arī bezdarbībai ir sekas, un katram jāsāk ar sevi! Intai sanāca ļoti filozofisks darbs par balansu, taisnīgumu un par atbildību. Jūs varat iepazīties ar Intas domām un izlasīt viņas eseju sadaļā VIDEO.

Sergejs Pogorelovs

Mūsu eseju konkursa uzvarētājs Sergejs Pogorelovs rakstīja par sabiedrības līdzdalību valsts un/vai pašvaldību pārvaldē. Sergejs ierosina ieviest līdzdalības budžetu, proti, 1% no pašvaldības budžeta novirzīt iedzīvotāju projektiem, tādejādi sekmējot sabiedrības iesaisti. Ceram, ka šī ideja tiks īstenota vairākās pašvaldībās. Jūs varat iepazīties ar Sergeja domām un uzzināt, kas ir “līdzdalības budžets”, sadaļā VIDEO